ป้าย

ภาษาอังกฤษ


n bus stop
คำอธิบาย: จุดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
หน่วยนับ: ป้าย
ความหมายเหมือนกับ: ป้ายรถเมล์ , ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ตัวอย่างประโยค: พอดีเห็นรถเมล์ปรับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย
v paint
คำอธิบาย: ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ทา
คำที่เกี่ยวข้อง: coat , smear
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเกิดแผลให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยขี้ผึ้งทาแผล
n plate
คำอธิบาย: แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นป้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: signboard , poster , notice board
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2
n label
คำอธิบาย: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ฉลาก
คำที่เกี่ยวข้อง: sticker
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง