ป้านลม

ภาษาอังกฤษ


n gable
คำอธิบาย: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปั้นลม
คำที่เกี่ยวข้อง: shaped board , ornamental gable-end of Thai houses
ตัวอย่างประโยค: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา