ป้านน้ำชา

ภาษาอังกฤษ


n teapot
ความหมายเหมือนกับ: ปั้น , ปั้นน้ำชา