ป้อแป้

ภาษาอังกฤษ


v be weak
คำอธิบาย: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแรง , ปวกเปียก , หมดแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: be sluggish , be feeble , be flabby
ตัวอย่างประโยค: เจ้าแต้มถูกหมาในซอยกัดมาเสียป้อแป้
adv weakly
คำอธิบาย: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแรง , ปวกเปียก , หมดแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: feebly
ตัวอย่างประโยค: หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ
v be weak
คำอธิบาย: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแรง , ปวกเปียก , หมดแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: be sluggish , be feeble , be flabby
ตัวอย่างประโยค: เจ้าแต้มถูกหมาในซอยกัดมาเสียป้อแป้
adv weakly
คำอธิบาย: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแรง , ปวกเปียก , หมดแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: feebly
ตัวอย่างประโยค: หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ