ป้อมยาม

ภาษาอังกฤษ


n keeper´s box
คำอธิบาย: ป้อมรักษาการณ์
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: ตู้ยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: gateman´s box
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนภายในหมู่บ้านได้ โดยการนำไปใส่ไว้ในกล่องที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน