ป้อมตำรวจ

ภาษาอังกฤษ


n police booth
คำอธิบาย: ห้องที่ตำรวจนั่งปฏิบัติงานข้างถนน
หน่วยนับ: ป้อม, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนของเรามีป้อมตำรวจอยู่ข้างหน้าทำให้พวกเราได้รับความสะดวกในการใช้ถนนมากขึ้น