ป้อน

ภาษาอังกฤษ


v feed
คำอธิบาย: เอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กิน
ความหมายเหมือนกับ: ให้อาหาร
ตัวอย่างประโยค: นักสัตววิทยากำลังต้องใช้อาหารป้อนลูกหมีแพนด้าที่ถูกแม่ทอดทิ้ง
v provide
คำอธิบาย: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
ความหมายเหมือนกับ: จัดหา
คำที่เกี่ยวข้อง: supply , offer
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า