ป้องหู

ภาษาอังกฤษ


v cup one´s ear
คำอธิบาย: ใช้มือบังหูเพื่อกักหรือกั้นเสียงไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: put one´s hand to one´s ear for hearing better
ตัวอย่างประโยค: เสียงฟ้าร้องนั้นดูเหมือนอยู่ไกลมาก จนเขาต้องป้องหูฟัง