ป้องปิด

ภาษาอังกฤษ


v cover up
คำที่เกี่ยวข้อง: protect/defend by covering
คำตรงข้าม: เปิดโล่ง