ป้องปัด

ภาษาอังกฤษ


v ward off
คำอธิบาย: เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ปัดป้อง , ปัด
คำที่เกี่ยวข้อง: shield , guard , protect
ตัวอย่างประโยค: นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต
v ward off
คำอธิบาย: เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ปัดป้อง , ปัด
คำที่เกี่ยวข้อง: shield , guard , protect
ตัวอย่างประโยค: นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต