ป้องกันสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


v guard the rights
ความหมายเหมือนกับ: รักษาสิทธิ์
คำตรงข้าม: ละเมิดสิทธิ์ , รุกรานสิทธิ์