ป้องกันภัย

ภาษาอังกฤษ


v insure against dangers
ความหมายเหมือนกับ: ระวังภัย