ป้องกัน

ภาษาอังกฤษ


v protect
คำอธิบาย: กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: defend , prevent , ward off , guard against
ตัวอย่างประโยค: มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง