ป้อง

ภาษาอังกฤษ


v cover up
คำอธิบาย: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ความหมายเหมือนกับ: กัน , บัง , กั้น , ปิดป้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: obstruct , screen , shade , shield , protect
ตัวอย่างประโยค: หล่อนใช้มือป้องที่ปากเอียงหน้าหัวเราะคิกคักด้วยความอาย