ป้วน

ภาษาอังกฤษ


v hang around
คำอธิบาย: วนเวียนกลับไปกลับมา
ความหมายเหมือนกับ: วนเวียน , ป้วนเปี้ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: hang about , hover
ตัวอย่างประโยค: แมวตัวนี้นิสัยไม่ดี มันมักจะมาป้วนอยู่แถวนี้เมื่อมันรู้สึกหิวเท่านั้น
v hang around
คำอธิบาย: วนเวียนกลับไปกลับมา
ความหมายเหมือนกับ: วนเวียน , ป้วนเปี้ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: hang about , hover
ตัวอย่างประโยค: แมวตัวนี้นิสัยไม่ดี มันมักจะมาป้วนอยู่แถวนี้เมื่อมันรู้สึกหิวเท่านั้น