ป่าไม้พุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n shrub forest
คำอธิบาย: ดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นไม้พุ่มขึ้นทึบ
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: forest of shrub
ตัวอย่างประโยค: พื้นที่ดินของป่าไม้พุ่มมักจะตื้นมีหินผุดโผล่ขึ้นทั่วไป