ป่าไผ่

ภาษาอังกฤษ


n bamboo forest
คำอธิบาย: ที่ซึ่งมีต้นไผ่ขึ้นอย่างหนาแน่น
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค: ป่าไผ่ผืนใหญ่นี้ถ้าได้มองจากเขาสูงลูกอื่น เราจะเห็นป่าไผ่คล้ายปุยขนนกสีเขียวอ่อนผิดแผกจากป่าข้างเคียง