ป่าโปร่ง

ภาษาอังกฤษ


n sparse forest
คำอธิบาย: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่หนาแน่นนัก
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: forest of tall trees , sparse wood
ตัวอย่างประโยค: ทางขึ้นเขาเป็นถนนซีเมนต์ราบเรียบ สองข้างทางมีต้นไม้แบบเป็นป่าโปร่ง