ป่าเล็กๆ

ภาษาอังกฤษ


n grove
ความหมายเหมือนกับ: ป่าละเมาะ , หมู่ไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: thicket , coppice