ป่าเถื่อน

ภาษาอังกฤษ


adj barbarous
คำอธิบาย: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
คำที่เกี่ยวข้อง: savage , uncivilized , brutal
ตัวอย่างประโยค: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน