ป่าเต็ง

ภาษาอังกฤษ


n deciduous forest
ความหมายเหมือนกับ: ป่ารัง