ป่าหญ้า

ภาษาอังกฤษ


n jungle
ความหมายเหมือนกับ: ป่า , ป่าดง , ไพร , พง
คำที่เกี่ยวข้อง: forest , plantation , thick forest