ป่าวร้อง

ภาษาอังกฤษ


v proclaim
คำอธิบาย: ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ป่าว , ประกาศ , ป่าวประกาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: declare
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top