ป่าวประกาศ

ภาษาอังกฤษ


v announce
คำอธิบาย: บอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: publicize , broadcast , proclaim
ตัวอย่างประโยค: เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแจ้งว่าชัยชนะครั้งแรกที่พันธมิตรป่าวประกาศไปทั่วโลกนั้นห่างไกลจากความถูกต้อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top