ป่าว

ภาษาอังกฤษ


v proclaim
คำอธิบาย: บอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าวร้อง , ป่าประกาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: publicize , broadcast , announce
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง

คำที่มี "ป่าว" ในคำ


ป่าวประกาศ v announce
คำอธิบาย: บอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าว
ตัวอย่างประโยค: เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแจ้งว่าชัยชนะครั้งแรกที่พันธมิตรป่าวประกาศไปทั่วโลกนั้นห่างไกลจากความถูกต้อง

ป่าวร้อง v proclaim
คำอธิบาย: ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ป่าว , ประกาศ , ป่าวประกาศ
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top