ป่าว

ภาษาอังกฤษ


v proclaim
คำอธิบาย: บอกให้รู้ทั่วกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าวร้อง , ป่าประกาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: publicize , broadcast , announce
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง