ป่าลึก

ภาษาอังกฤษ


n dense and impenetrable forest
คำที่เกี่ยวข้อง: extensive forest