ป่าลึก

ภาษาอังกฤษ


n dense and impenetrable forest
คำที่เกี่ยวข้อง: extensive forest


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top