ป่าละเมาะ

ภาษาอังกฤษ


n grove wood
คำอธิบาย: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ เป็นหย่อมๆ
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: brake , grove
ตัวอย่างประโยค: ทางแคบๆ นั้นคดเคี้ยวเป็นวงไปตามละแวกบ้านและตามทุ่งนาป่าละเมาะ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top