ป่ารัง

ภาษาอังกฤษ


n deciduous forest
ความหมายเหมือนกับ: ป่าเต็ง