ป่ายปีน

ภาษาอังกฤษ


v climb
คำอธิบาย: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ปีนป่าย , ป่าย , ปีน
คำที่เกี่ยวข้อง: clamber
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรมเดินป่าสู่น้ำตกเหวกระถินมีทั้งเดินขึ้นเนินเขา ป่ายปีน ไต่หน้าผาน้ำตกลงมาตามรากไม้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top