ป่าย

ภาษาอังกฤษ


v climb
คำอธิบาย: ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: ป่ายปีน , ปีนป่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: clamber
ตัวอย่างประโยค: ช่างภาพประจำค่ายเก็บภาพอย่างละเอียดลออ แม้ถึงต้องปืนป่ายเพื่อเก็บภาพหายากก็ไม่เคยถอย

คำที่มี "ป่าย" ในคำ


ป่ายปีน v climb
คำอธิบาย: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ปีนป่าย , ป่าย , ปีน
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรมเดินป่าสู่น้ำตกเหวกระถินมีทั้งเดินขึ้นเนินเขา ป่ายปีน ไต่หน้าผาน้ำตกลงมาตามรากไม้

ปีนป่าย v climb
คำอธิบาย: ไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะยึดขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ป่ายปีน , ปีน
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ มีกิจกรรมฝึกตนหลายอย่าง เช่น ฝึกปีนป่าย ลอดอุโมงค์ ฝึกการทรงตัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top