ป่าประกาศ

ภาษาอังกฤษ


v proclaim
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าวร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: publicize , broadcast , announce


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top