ป่าประกาศ

ภาษาอังกฤษ


v proclaim
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศ , ป่าวร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: publicize , broadcast , announce