ป่านนี้

ภาษาอังกฤษ


adv even now
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: thus far , by now , until now
ตัวอย่างประโยค: เพราะไทยเราฟื้นตัวกลับมีอิสรภาพ มิฉะนั้นป่านนี้จะไม่มีพงศาวดารเลย