ป่าน

ภาษาอังกฤษ


n ramie
คำอธิบาย: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นป่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: hemp
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า