ป่าทึบ

ภาษาอังกฤษ


n thick forest
คำอธิบาย: ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: forest of tall trees , thick woods
ตัวอย่างประโยค: ป่าเพชรบูรณ์ต่อกับพิษณุโลกขึ้นไปถึงเขาคลึงและต่ำจนถึงพิจิตรเป็นป่าทึบไม่มีทางเดินเลย