ป่าดิบ

ภาษาอังกฤษ


n evergreen forest
คำอธิบาย: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
หน่วยนับ: แห่ง, ที่, ป่า
ความหมายเหมือนกับ: ป่าดงดิบ
คำที่เกี่ยวข้อง: primary forest , virgin forest
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารโลกตั้งแผนงานบราซิลขึ้นมาเพื่อหาเงินมาสนับสนุนใด้ลดการทำลายป่าดิบในบราซิล