ป่าดงพงพี

ภาษาอังกฤษ


n forest
คำอธิบาย: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: พง , ไพร , ป่า , ดง
คำที่เกี่ยวข้อง: jungle , wood
ตัวอย่างประโยค: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น