ป่าดง

ภาษาอังกฤษ


n forest
คำอธิบาย: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
หน่วยนับ: ป่า, ที่, แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: jungle , wild
ตัวอย่างประโยค: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น