ป่าชายเลน

ภาษาอังกฤษ


n mangrove forest
คำอธิบาย: ป่าที่อยู่ตามชายทะเลที่มีเลนและน้ำทะเลขึ้นถึง ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มักมีรากงอกอยู่เหนือพื้นดินเพื่อค้ำยันลำต้น โดยมากเป็นไม้โกงกาง แสม และลำพู
หน่วยนับ: แห่ง, ที่, ป่า
คำที่เกี่ยวข้อง: forest at the estuary of a river
ตัวอย่างประโยค: ในภาคใต้มีขบวนการคัดค้านการทำลายป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง