ป่อง

ภาษาอังกฤษ


adj bulge
คำอธิบาย: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: swell
ตัวอย่างประโยค: แกยกมือกุมหน้าผากป่องๆ พร้อมส่ายไปมา
v bulge (out)
คำอธิบาย: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: protrude , be protruding , be bulging out
ตัวอย่างประโยค: เมื่อแมลงสาบดูดเลือดคนเข้าไปเต็มอิ่มแล้ว ลำตัวมันจะป่องขึ้นมาน่าดูทีเดียว
v bulge (out)
คำอธิบาย: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: protrude , be protruding , be bulging out
ตัวอย่างประโยค: เมื่อแมลงสาบดูดเลือดคนเข้าไปเต็มอิ่มแล้ว ลำตัวมันจะป่องขึ้นมาน่าดูทีเดียว