ป่วยไข้

ภาษาอังกฤษ


v ill
คำอธิบาย: รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บป่วย , ป่วยไข้ , เจ็บไข้ , ไม่สบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: sick , get ill , feel sick , have a fever , feel unwell , ail
ตัวอย่างประโยค: เราหลงคิดว่าชีวิตน่ารื่นรมย์ แต่มีหลายครั้งที่ป่วยไข้ เสียใจ และทุกข์โศก และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความตาย