ป่วยหนัก

ภาษาอังกฤษ


v be severely ill
คำอธิบาย: ไม่สบายมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be seriously sick
ตัวอย่างประโยค: การทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ แทบไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้เขาป่วยหนัก