ป่วนใจ

ภาษาอังกฤษ


v be agitated
ความหมายเหมือนกับ: รัญจวน
คำที่เกี่ยวข้อง: pine for love , yearn for
v be agitated
ความหมายเหมือนกับ: รำจวน
คำที่เกี่ยวข้อง: pine for love , yearn for