ป่วนปั่น

ภาษาอังกฤษ


v be frantic
คำอธิบาย: สับสนวุ่นวายผิดปกติ
ความหมายเหมือนกับ: อลวน , สับสน , วุ่นวาย , ปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in turmoil
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์ฟ้าผ่าลงต้นปาล์มในกรมประชาสงเคราะห์ ทำให้คนในกรมป่วนปั่น วุ่นวายทั้งกรม
v be frantic
คำอธิบาย: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ
ความหมายเหมือนกับ: อลวน , สับสน , วุ่นวาย , ปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in turmoil
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์ฟ้าผ่าลงต้นปาล์มในกรมประชาสงเคราะห์ ทำให้คนในกรมป่วนปั่น วุ่นวายทั้งกรม