ป่วน

ภาษาอังกฤษ


v be turbulent
คำอธิบาย: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ, สับสนวุ่นวายผิดปกติ
ความหมายเหมือนกับ: ปั่นป่วน , ป่วนปั่น , อลวน
คำที่เกี่ยวข้อง: be tumultuous , be tempestuous
ตัวอย่างประโยค: ผู้ทำธุรกิจขายตู้คาราโอเกะ คอมพิวเตอร์ ก็อยากให้วงการตู้คาราโอเกะ VCD ป่วน
v have a colic
คำอธิบาย: รู้สึกปวดป่วนอยู่ในท้อง
ความหมายเหมือนกับ: มวน
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกท้องไส้ป่วนไปหมด สงสัยเพราะอาหารเป็นพิษ