ป่วง

ภาษาอังกฤษ


n diarrhea
คำอธิบาย: โรคลงราก, โรคระบาดมีอาการให้ท้องร่วง และอาเจียน
หน่วยนับ: โรค
ความหมายเหมือนกับ: โรคป่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: sprue , a deficiency disease , food poisoning
ตัวอย่างประโยค: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนล้มตายลงมากเนื่องจากมี โรคป่วงระบาด