ปู่เจ้า

ภาษาอังกฤษ


n grand old man
คำอธิบาย: ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าปู่
คำที่เกี่ยวข้อง: respected aged person
ตัวอย่างประโยค: แพงได้พระลอมาแนบข้างอยู่หว่างกลางก็เพราะติดตามไก่ที่ปู่เจ้าใช้ให้ผีลง