ปู่ย่า

ภาษาอังกฤษ


n grandparents
ตัวอย่างประโยค: เขาเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของปู่ย่าเพียงลำพัง