ปู่น้อย

ภาษาอังกฤษ


n younger brother of the paternal grandfather
คำอธิบาย: น้องชายของปู่
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ปู่น้อยเป็นคนสอนฉันตีขิม