ปู่ทวด

ภาษาอังกฤษ


n great grandfather
คำอธิบาย: พ่อของปู่หรือย่า
คำที่เกี่ยวข้อง: paternal great grandfather
ตัวอย่างประโยค: ปู่ทวดของฉันท่านใจดีมาก