ปูโต๊ะ

ภาษาอังกฤษ


v lay the table
คำที่เกี่ยวข้อง: spread a cloth on the table
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังปูโต๊ะด้วยผ้าปูโต๊ะผืนใหม่